Fakta om LED

LED är en förkortning av Light Emitting Diode, det vill säga en diod som utstrålar ljus. Effekten är en form av eletroluminiscens som uppstår av materialet i dioden. Färgen kan variera och vara såväl inom det ultravioletta, det synliga och det infraröda spektrumet. Lysdioder uppfanns redan på 1920-talet men först på 60-talet utvecklades dioder som kunde ge synbart ljus.

Lysdioder har länge använts som indikatorlampor på elektronik och displayer men allteftersom det utvecklats nya ljusstarkare sorter har de även börjat användas till belysning. På senare tid har det även skapats LED lampor som kan ersätta traditionella glödlampor. Du hittar även LED teknik i din platt-TV, på instrumentpanelen och i blinkljusen på din bil samt i industri- och trafikmiljö där lamporna måste tåla en tuffare behandling.

LJUSFÄRGER

Vi på LEDleverantören har endast LED lampor i vår sortiment  med ett ljus likt dagens glödtrådslampor. Utvecklingen har gått framåt och idag har vi lampor som ligger väldigt nära glödtråd och som dessutom är dimbara. Ljustemperatur/färg mäts i Kelvin och generellt brukar sägas att en glödtrådslampa har ett Kelvin värde på 2700K-3200K. På marknaden idag benämns lampor som är 2500- 3000K som varmvita. Våran LED-lampor som är 2700K med Samsung LED chip kan ge en identisk ljusfärg som tradionella glödlampor.

LED lysrör standard finns köpa i Varmvit 3000-3500 (830). Kallvit 4000-4500K ( 840) och Dagsljus 5500-6000K (860)

LED lysrör PRO finns att köpa i Glödljus 2700K (827). Kallvit 4000K ( 840) och Dagsljus 6000K (860)

 

Kelvin-temp

 

Våran LED lysrör är utformade så att de inte kan leda ström och orsaka elektrisk chock. De är testade enligt EU-kommissionen och Elsäkerhetsverkets direktiv för LED-lysrör då det gäller säkerhet och märkning, standard EN 60968.

Färg:    Färgtemperatur:          Färgton:
827      2700 K                        Glödljus
830      3000 K                        Varmvit
840      4000 K                        Kallvit
860      6500 K                        Dagsljus

temperatur

EFFEKT

Jämfört med halogen och Glödtrådslampor är en LED lampa ungefär 10ggr mer effektiv. Med andra ord behöver en LED lampor en energitillförsel på ungefär 1/10 för att uppnå samma ljusstyrka. Det är inte alltid detta stämmer utan det beror på vilka dioder som används. För att spara energi och kunna erbjuda bra lampor köper vi på Ledleverantören endast effektiva dioder som ger ett högt ljusflöde. Våran LED lampor använder sig av högkvalitet Samsung LED chip som är tillverkat av Samsung LED som gör blandat annat LED chip till Samsung LED-TV. I våran LED-Lysrör PRO använder vi oss av Samsung LED chip .

HUR RÄKNAR MAN WATT FÖR LED-LAMPOR / LED-BELYSNING.

Man ska inte kolla på watt utan endast ljustyrkan som heter lumen.

Ljusflöde (Lumen): talar om hur mycket ljus en ljuskälla avger. Man ska inte titta på hur man Watt lampa ligger bara, för det mäter bara effekten på lampan.

Olika  LED-belysning använder sig av olika typer LED chip och effekten på Lumen/watt varierar.  Vi har valt att inte göra någon jämförelse tabell för varje chip ger olika värde per lumen/watt. Men vi kommer alltid specificera vad hur mycket våran LED-lampor motsvarar glödlampor.

Effekt glödlampa (W) Ljusflöde (lumen, lm)
Lågenergilampor(lysrörslampor) Halogenlampor LED-lampor 
15 125 119 136
25 229 217 249
40 432 410 470
60 741 702 806
75 970 920 1055
100 1398 1326 1521
150 2253 2137 2452
200 3172 3009 3452

 

BESPARINGAR

Effekten och hållbarhetstiden en LED lampa har gör det möjligt att spara mycket pengar. Ett byte till LED visar sig direkt på er elräkning, och ni som väljer detta alternativ kommer med all säkerhet ha tillbaka era investerade pengar inom 1/2-2 år (beroende på hur länge ni har tänt per dag). Då ska man tänka på att LED lampor håller i ca. 40-50 000 timmar vilket motsvarar mer än 13 år om den är tänd 8 timmar om dygnet.

Livslängden på en LED- lampa motsvarar livslängden på ca 50 glödtrådslampor och ungefär 6st lågenergilampor

 

VARFÖR ÄR LED LAMPOR BRA FÖR MILJÖN?

  • Låg energiförbrukning
  • Inga farliga tungmetaller
  • Låg värmeutveckling
  • Lång Livslängd

Energiförbrukning

Den största miljöboven idag är att vi konsumerar alldeles för mycket energi som resulterar i höga koldioxidutsläpp. koldioxid är en växthusgas som ansamlas i atmosfären och kan bidra till den globala uppvärmningen. Detta har fått världens ledare till att reagera, och som första steg infört flera förbud mot energislukande produkter, däri ingår glödtrådslampan som förhoppningsvis är helt borta senast 2015. Troligtvis kommer vi även se ett förbud mot s.k. lågenergilampor som kan vara mycket farliga om de inte hanteras på rätt sätt.

Generellt kan sägas att en LED lampa har en energiförbrukning på ca 50% av en lågenergilampa och ca 10% jämfört med halogen och glödtråd.

Tungmetaller

Till skillnad från lampor med LED teknik innehåller lågenergilampor kvicksilver. Faktum är att många lågenergilampor innehåller kvicksilver långt över de värden som normalt är tillåtna inom EU. Konstigt nog har man dock gjort ett undantag från att dessa regler ska gälla för just lågenergilampor.  Tillverkningen av dessa lågenerilampor får inte ske i tätbebyggt område vilket kan ge en fingervisning om dess miljöfarliga innehåll.

Tekniken i LED lampor innehåller däremot inga farliga tungmetaller, vid all lödning används silver istället för bly. En LED lampa ska därför sorteras som elektronikavfall och inte tillsammans med andra lampor, som miljöfarligt avfall.

Värmeutveckling

Dagens halogen och glödtrådslampor blir mycket varma jämfört med LED belysning. Denna, ofta oönskade värme gör att många använder sig avancerade kylsystem för att uppnå en behaglig rumstemperatur. Dagens klimatanläggningar slukar ofta så mycket energi, att man vid ett byte till LED ofta har en större energibesparing på kylsystemet än den som uppnås av själva belysningen.

UV-strålning

LED-belysning utstrålar ingen UV-strålning vilket medför att produkter känsliga för UV-strålning bättre består över tid

Livslängd

Även när det gäller livslängd är LED överlägsen annan belysning. LED lampor håller normalt 40-50 000 timmar vilket är ca 6 ggr så länge som lågenergilampan och ca 40 ggr så lång tid som vanliga glödlampor. Då ska man även tänka på att lågenergi och andra lampor slits varje gång de tänds och släcks vilket gör att hållbarhetstiden försämras väsentligt.  LED lampor är inte känsliga för detta och det är därför tekniken ofta används i blinkande belysning och TV apparater. Om man har en LED lampa tänd 8 timmar om dagen ska den hålla i ungefär 13 år vilket resulterar i stora besparingar både för miljön och din plånbok.

 

Mer information:
Energimyndigheten: http://www.energimyndigheten.se/belysning
Belysningsbranschen:http://www.lampinfo.se
Europeiska kommissionen: http://ec.europa.eu/energy/lumen/index_sv.htm

Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/LED

Om Ekodesikndirektivet: Artikel publicerad i tidnignen Ljuskultur nr 1/2010